IĞDIR DEVLET HASTANESİ

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
IĞDIR DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşeron Firma Kadroya Geçiş Listeleri

Güncelleme Tarihi: 23/02/2018

Iğdır İli Sağlık Müdürlüğü

Iğdır Devlet Hastanesi

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler,22.02.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) gün hafta sonu araya girmesi nedeniyle 26.02.2018 pazartesi dahil olmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi evrak kayıt birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Iğdır Devlet Hastanesi Müdürlüğüne gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Valilik Makamınca yapılan Güvenlik Soruşturmasına müteakip sınava girmeye hak kazananlara ait Kesin listeler ilan edilecektir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

      


TAŞERON VERİ GİRİŞ PERSONELLERİ

TAŞERON - TEKNİK SERVİS

TAŞERON TEMİZLİK

TAŞERON - YEMEKHANE

TAŞERON - GÜVENLİK

RED ALAN BAŞVURULAR