Anlaşmalı Kurumlar
08 Nisan 2022

 • GSS Kapsamındaki SGK
 • Emekli Sandığı
 • Tutuklu ve Hükümlüler
 • TBMM
 • Göç İdaresi
 • Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardim ve Emekli Vakfı
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Memur ve Hizmetlileri Emekli Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası A.S Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye Garanti Bankası A.S Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • T.C Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Şekerbank T.A.S.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 • Türkiye İş Bankası
 • Akbank T.A.S Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfi
 • Gebe Olanlar (SGK’ya başvurmaları durumunda) Analık Hakkından Yararlanır.