İdari Birimler

Bilgi Yönetim Sistemi (Otomasyon)

Hastanemiz internet ve intranet web sitelerini yönetir ve günceller, Hastanemiz bünyesindeki bilişim ağı üzerindeki tüm donanımın (bilgisayar, Monitör, Sunucu, ağ elemanları vb) sağlıklı çalışması için bakım, onarım hizmeti verir. Bakanlık uygulamalarının hastane düzeyinde yönetimini yapar. Hastane içindeki bilgi teknolojileri ile ilgili cihazların kurulumu, bakım ve onarımının yanında HBYS sistemi, otomasyon ve program kurulumundan sorumludur.  Ayrıca donanımlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi de donanım destek elemanın görevleri arasındadır.

Tüm birimler ve hastane personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanım kaynaklı teknik arızalara müdahale edilir.

Bilgisayar ve Çevre Birimleri aygıtlarının bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olan aygıtların elektronik bakım, termal bakım ve onarım işlerine bakılır.

Bilgisayar, notebook, yazıcı, fotokopi, barkot yazıcı, monitör, klavye, mouse, dış ekran, barkot okuyucu, kart baskı cihazı, kamera sistemi yazılımları ve bu bileşenleri çalıştıran işletim sistemi kurulumları ile bilgisayar iç donanımları olan; anakart, işlemci, ram, ekran kartı, güç kaynağı, mekanik disk, katı hal disk montajları ve kurulumları yapılır ayrıca arızaları, stabilite değerleri ve network bağlantı kararlılıkları takip edilir.

Donanım yükseltmeleri ve arızaya bağlı yedek parça montajları, sürücü kurulumları ve testleri yapılır.

Mevcut bilgisayarların işletim sistemleri kurulur ve stabil çalışması sağlanır, birimlerin ihtiyacına göre kurum sistemine zarar vermeyecek nitelikteki her türlü lisanslı veya ücretsiz yazılım kurulabilir. Domaine alma ve son kullanıcı destekleri (excel, word, power point, PDF dönüştürme, web sayfası ve e-mail servisleri sorunları)

HBYS, EBYS, MKYS, TSIM, FASTSOFT, EKAP, LIS vb. Uygulamaları kurulur ve kuruma bağlı sorunları giderilir.

Open Office, Libre Office , PDF Edit, Pacs Sistemi, İlaç takip sistemleri, E-İmza kart okuyucu uygulamaları ile ilgili kurulumlar ve bunlara bağlı anlık destek verilir.

HBYS üzerinden gelen yazılı talepleri ve telefon ile sözlü olarak bildirilen talepleri  zamanında karşılayıp uzaktan bağlanarak, birime giderek veya telefonla kullanıcı yönlendirilerek işleyişin aksamaması sağlanır. Talep önceliği ağırlıkta olup; talep dışında kalan günlük rutin işleri devamlı tutarak kullanılan sistemlerin stabil çalışması sağlanır. Hasta bilgilendirme Tvl'eri, hasta bilgilendirme LED panelleri ve poliklinik dış ekran bağlantı sorunlarına bakılır ayrıca sürekli olarak işletim sistemi, sürücüler, yardımcı ek yazılımlar bakımından geride kalan bilgisayarlara yeni sistem imajları yüklenir; bu durum bir döngü halinde sistematik olarak devam ettirilmek durumundadır. Buna bağlı olarak üç-dört ayda bir mevcut kaynak imaj dosyası güncellenir.

Arıza bildirimi yapılmış bilgisayar kasası; bilgisayar donanım odasının dış kısmına alınır ve yüksek miktarda toza maruz kalmamak için uygun kıyafetler giyilerek açık havada kompresör ile bakımı yapılır. Sonrasında hızlı bir arıza tespitinden geçmek durumundadır. Değişmesi gereken parça var ise değistirilir. Çıkan arızalı parçanın garantisi var ise distribütöre gönderilir, garantisi bitmiş ise onarılır veya onarılamayacak durumda ise elektronik atık olarak ayrıştırılır. Bilgisayar kasası geri toplanırken gerekli termal bakımlar yapılır; işlemci termal macunu değiştirilir, mekanik ses yapan fanlar sökülerek yağ bakımları yapılır. Bilgisayar test edilirken işletim sistemindeki açıklar ve gerekli güncellemeler tespit edilerek bu açıklar giderilir. İşletim sistemi kötü durumda ise derhal personelin kullandığı kuruma ait bilgi ve belgeler yedeklenir, güncel işletim sistemi kurulur, bilgisayar kullanıcısı yeniden hastane  domain yapısına dahil edilerek antivirüs kurulumu yapılır, kullanıcı oturumu ayarları yapılır ve alınan yedekler geri yüklenir. Son olarak birime teslim edilerek montajı yapılır. Tüm bu işlemlerin süreci 30 ile 120dk arasında değişir. Birim poliklinik ise yedek bilgisayar verilir veya arızalı bilgisayarın arızası ne olursa olsun minimum süre tercih edilerek kalan işlemler sonra devam edilecek şekilde; hekim ve hasta mağduriyeti oluşmaması açısından en kısa sürede hekime çalışır sistem teslim edilir veya hekim kabul ederse muayene ekipmanı konusunda sorun yaşamayacağı en yakın boş odaya tabela ile birlikte taşınarak çalışması devam etmesi sağlanır ve hastalar da bu duruma göre yönlendirilir. Bu süreçteki titizlik hekim ve hastanın memnuniyeti için sürekli olarak korunur. İşlemler bittikten sonra ilgili birime bağlı sekreterlerden sistem üzerinden konu ile ilgili talep yapmaları ,değişen parça var ise bilgisayarın künye bilgilerinin de yer aldığı bilgi işlem sorun talep formu doldurmaları istenir ve durumlar kapatılır. Toz biriktiren diğer ekipmanlar için de aynı işlemler uygulanır. Örneğin; bloklarda bulunan kabinlerdeki akıllı switchler, sistem odasındaki sunucular vb. gibi ekipmanların bakımları sistem yöneticisinin yönergeleri doğrultusunda yapılır. 

Pnomatik, Efor, SFT, Endoskopi, Radyoloji ve Labaratuvar birimlerinde bulunan firmaya ait bilgisayarlara ve ilgili cihazlara ait bilgisayarlarla haberleşme yapan bağlantılara ve ısı takip cihazlarına; firmanın yetişemediği durumlarda hasta ve birim mağduriyeti oluşmaması açısından  arıza tespiti yapılır ve imkanlar dahilinde sorunlar giderilerek bu birimlerin kullandığı cihazların sözleşmeleri bitipte yeni alım olana dek ortaya çıkan her türlü yazılım ve donanım sorunları imkanlar doğrultusunda  giderilir ve bu sayede 2,3 veya 4 yıl boyunca yeni alıma gerek kalmaması sağlanarak hastane bütçesine katkıda bulunulur.

Bilgisayar ve yan donanımlarının envanterleri takip edilir.

Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod yazıcı ve okuyucu, fotokopi makinası, kart baskı cihazı, künye barkot cihazı ve her türlü bilgisayar çevre birimleri ile bilgisayar içi donanım; anakart, işlemci, ram, ekran kartı, boş kasa, harddisk, ssd ile cihazlar arası bağlantılarda kullanılan dönüştürücüler, kablolar ile ilgili malzeme alımları için şartname hazırlanır.

Satın alınacak veya alınan bilgisayar bileşeni malzemeleri ile ilgili muayene komisyonu ve satın alma birimlerine görüşler bildirilir.

Hastanedeki her türlü elektronik atık gözden geçirilir ve ayrıştırılır. Atık konteyneri kapasitesi dolduğunda ilgili idari birime haber verilir ve gerekli boşaltma işlemleri yapılması için talepte bulunulur.

Bilgi İşlem sorumlusunun organize ettiği her türlü kurulum ve bakım aşamalarındaki yönergelere uyularak; öngörülen her türlü sistematik sorunların önüne geçilir.

09 Mayıs 2022