Endoskopi / Kolonoskopi

Klinik Hakkında

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesidir.         
Endoskopi, Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı. Ayrıca böbrek taşı düşürenler için de geçerli bir teşhis yöntemidir, sadece mideyle sınırlı değildir. 
Hastanemiz Endoskopi ve Kolonoskopi bölümünde 4 adet Endoskopi. 3 adet Kolonoskopi. ve 1 adet Bronkoskopi cihazımız mevcuttur

10 Mayıs 2022