İdari Birimler

İstatistik

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak, kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde fax yoluyla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

İstatistik Birimi Çalışmaları

Sürveyans formlarını günlük hazırlamak,
Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak.
Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.
Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.
Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
Ölüm Belgelerinin, doğruluğunun kontrol ederek sisteme girişinin yapılması ve Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi
İstatistik Birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalık formlarını, aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bildirmek,
Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.
Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu ve hastanedeki diğer birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar ve yazışmalar yapmak.
Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Başhekimlikçe istenen istatistiki verileri hazırlamak

23 Nisan 2022