İdari Birimler

İletişim ve Tanıtım

Hastanemizin sağlık alanındaki çalışmalarının; gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tanıtılması için yerel ve ulusal basın yayın organları ile koordineli çalışarak hastanemizden kaliteli ve doğru haber akışını sağlamaları amacıyla hizmet vermektedir.

Birimin Görevleri

•Hastanemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için yazılı ve görsel basın yayın organları ile iletişim halinde bulunmak.

• Hastane İdari Birimi ‘ nin düzenleyeceği basın toplantılarını organize etmek.

• Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak ve yaptırmak.

• Hastanenin medya ile gerçekleşecek randevularını ayarlama

23 Nisan 2022