SKS Bölüm Kalite Sorumluları

16 Mayıs 2024
 • Mustafa ÇABUK
 • Sosyal Çalışmacı
 • SOSYAL HİZ.BİRİMİ
 • Zahide Kuşcu CENGİL
 • Biyolog
 • BİYOKİMYA LAB. HİZMETLERİ
 • Metin YILDIRIM
 • Biyolog
 • MİKROBİYOLOJİ LAB. HİZMETLERİ
 • İpek YILDIZ
 • Sağlık Teknikeri
 • PATOLOJİ LAB. HİZMETLERİ
 • Mehmet ÇAM
 • Sağlık Teknikeri
 • GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
 • Recep ERGÜN
 • Hemşire
 • AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 • Fatma AYDIN
 • Hemşire
 • AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 • Harun YILMAZ
 • Anestezi Teknikeri
 • ANESTEZİ
 • Nevin Arkut YAŞAR
 • Hemşire
 • STERİLİZASYON HİZMETLERİ
 • Dilek ÇİFTÇİ
 • Hemşire
 • YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 • Doğukan ÇELİK
 • Hemşire
 • KORONER YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 • Meryem KAYSİM
 • Hemşire
 • YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 • Sara GÜNER
 • Eczacı
 • İLAÇ YÖNETİMİ(ECZANE)
 • Canan ABURŞU
 • Hemşire
 • TRANSFÜZYON HİZMETLERİ
 • Ebubekir TAŞDEMİR
 • Fizyoterapist
 • FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ