Tıbbi Mikrobiyoloji


Klinik Hakkında

Tıbbi mikrobiyoloji bölümü, insan vücudunda görülen zararlı mikroorganizmaların teşhisinden sorumlu olan tıp branşıdır. Kısaca “mikrop bilimi” anlamına gelen mikrobiyolojinin alt dalları arasında yer almakla birlikte, klinik mikrobiyoloji adıyla da bilinir. 

Hastane tıbbi birimleri arasında yer alan bu bölüm, doğrudan hasta kabulü yapmaz. Ancak mikroorganizma ve enfeksiyon kaynaklı olan her sağlık sorununda önemli bir rol oynar. 

Tıbbi mikrobiyoloji bölümü, mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizler ile mantar, virüs, parazit ve bakteri gibi gözle görülmeyen organizmaları tespit eder.

Bunun için hastaların yaşam alanlarından ya da doğruca vücutlarından alınan örnekler mikroskop altında incelenir. Numunelerde bulunan DNA örneklerinin çoğaltılması ve analiz edilmesi (moleküler mikrobiyoloji yöntemi) ile hastalıklar erken teşhis edilebilir. Bu sayede yayılma ya da ilerleme görülmeden genel sağlık durumunu korumak mümkün hale gelir. 

Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarında istenilen testler; steril vücut sıvıları, kan, idrar, dışkı (gaita), kulak kültürü, boğaz sürüntü örneği, boğaz kültürü, burun kültürü ,yara üzerinden alınan numuneler, BOS (beyin omurilik sıvısı), doku örnekleri ve balgam gibi numuneler kullanılır. İstenecek örnekler, ilgili branş hekimleri tarafından belirlenmektedir.
Gelen örnekler çalışılır sonuçlar mikrobiyoloji uzman hekimi tarafından değerlendirilir ,Lbys üzerinde kaydedilerek ilgili branş doktorları tarafından görülür.

10 Mayıs 2022