HASTANEMİZ BAŞHEKİMİ Op. Dr. Raşit İLHAN "VERİMLİLİK UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME ve YERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI" YAPTI.
15 Nisan 2022

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İLHAN, Hastanemiz bünyesinde bulunan tüm servis ve birim personellerine yönelik Verimlilik Uygulamaları Birim Toplantısı yaparak, değişen yönetmelik hakkında bilgiler verdi ve daha kaliteli hizmet sunmak için hizmet kalitesini artırmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

Başhekim Op. Dr. İLHAN; hastane doktorlarımızla yaptığı toplantıda: "Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi, Verimlilikle ilgili konunun öneminin anlaşılabilmesi için sunulan hizmetlerin de farkında olunması; acil, yatışlar, sevkler, ameliyatlar ve tıbbi alanda ne kadar konu varsa onlarla ilgili verimlilik analizlerinin yapılacak olan her toplantıda ele alınacağını belirtmek istiyorum. Acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve tüm randevulu işlemlerde süreçlerin kayıt altına alınarak veri doğruluğunun artırılıp, acil servis ve poliklinik yoğunlukların azaltılması, randevu sürelerinin, tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konuları da ivedilikle çalışma hizmetimizde sağlamış durumdayız. Hasta, doktor ve çalışan memnuniyetini sağlayarak güzel bir sağlık ortamı oluşturmak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak üzere buradayız. 250 yataklı hastanemizde bulunduğumuz şehrin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da hizmet vermekteyiz. İl dışı sevkleri mümkün olduğu kadar en aza indirdik. Poliklinik hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor ve haftanın 2 iş günü mesai sonrası da 16.00 ile 19.00 arası bir çok branşta poliklinik hizmetlerimiz sürdürülmekte.

Evde Sağlık Hizmetinin de önemli olduğunu vurgulayan İLHAN, "Artık yataklı tedavi kurumu dediğimiz zaman sadece hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerle sınırlı değil, evde bakım hizmet ziyaretlerimizde çok daha fazla artış sağlanmış durumda. Ayrıca; Sınır ötesi sağlık hizmetlerimiz de hastane olarak devam etmekte. Sınır komşumuz olan Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran’dan da çok sayıda hasta tedavi ve tetkik için hastanemizden hizmet almaktadır. Gerek doktor arkadaşlarıma gerekse tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.