Iğdır Devlet Hastanesi’nde İdrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak olan Üroflowmetri cihazı hizmet vermeye başladı.
15 Nisan 2022

 

Üroflowmetri cihazının hastanemizde kullanılmaya başlanmasıyla ilgili olarak Hastane Başhekimi Op. Dr. Raşit İLHAN yapmış olduğu açıklamada; “Bu cihaz üroloji polikliniği için tanısal anlamda önemli bir cihazdır. İlgili hastalıkların tanısının konmasında üroloji hekimlerimize yardımcı olacaktır. Üroloji polikliniğimize başvuracak hastalarımızın bu test için başka hastanelere sevk olmalarına gerek kalmayacaktır.” dedi.

Hastane Üroloji Uzman doktorlarımız Abubekir BÖYÜK ve Mustafa ÖZBEK ise; Üroflowmetri cihazı nedir, ne işe yarar ve Nasıl Yapılır? sorularına açıklık getirerek;

"Üroflowmetri testi yapılacak hastanın idrara sıkışık olması gerekmektedir. İdrara sıkışık olan hasta, altında tartılı bir mekanizma bulunan bir kaba idrarını yapar. İdrar yapılırken idrar kabında olan tüm değişimler bilgisayar tarafından kaydedilir. İdrar bittikten sonra sonucu bilgisayardan anında alınabilir.
Üroflowmetri testi için en az 150 ml idrar yapmanız gerekir. Daha sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için istenilen normal miktar ise 300-500 ml kadardır. Bu sebeple söz konusu teste gitmeden önce en sağlıklı sonuçları alabilmeniz için idrara fazla oranda sıkışık olmanız önerilir." diye bilgi verdiler.

ÜROFLOWMETRİ:
İşeme testi, hastanın idrarının miktarını, idrarının akuım hızının ortalama mili saniye cinsinden miktarı ve en yüksek hıza ve en düşük hıza ulaşma zamanları gibi bilgileri edinmek için yapılan bir tetkiktir. İdrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren ÜROFLOWMETRİ testi hastanemizde uzman hekim denetiminde yapılmaktadır. İdrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (iyi huylu prostat büyümesi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

Üroflowmetri ;
1-Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH (iyi huylu prostat hastalıkları), üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları.)
2-İşeme kusurları: Detrusor (mesane kasları) kasılmaları, hiper/hipokomplian mesane,
3-Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin veya ameliyat olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması için 
4-Beyin - omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi amacıyla uygulanabilir.

Noninvaziv ve kolay uygulanabilir olan bu test ile elde edilen veriler:
1. Maksimum işeme hızı (Maximum Flow Rate-Fmean) 
2. Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate -Fmean) 
3. İşeme süresi (Vtime) 
4. Maximum işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-Fmax) 
5. İşenen İdrar Hacmi (Volüm)