ATIKLAR
15 Nisan 2022      f1.jpg DSC_1240.JPG

Sıfır Atık Projesinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla; Iğdır Devlet hastanesi Tıbbi Atık ve Çevre Sağlığı Birim Sorumlu Teknikeri Halime ÜSTÜNDAĞ, İdari ve Mali İşl. Md. Ali Erdem SEVİLMİŞ ve İdari ve Mali İşl. Md. Yrd. Funda KARADUMAN koordinatörlüğünde oluşturulan Sıfır Atık Projesi bilgilendirme standı açıldı.  Açılan standın amacı doğrultusunda, atık toplama noktasında, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedeflenmekte, üretilen atık miktarı azaltılmakta ve çevre kirliliği önlenmekte, atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğal kaynakların kullanımı azalmakta, böylece milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

ATIKLAR

En genel anlamıyla üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere atık denir. Atıklar çok çeşitli sınıflara ayrılır. Bunları sınıflandıracak olursak;

Tıbbi Atıklar

Tehlikeli atıklar

Geri dönüşüm ambalaj atıkları

Evsel atıklar

Tıbbi Atıklar: 22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tıbbi atık; Enfeksiyöz, Patolojik, Kesici – Delici atıklardır.

  • 1-Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi materyali, bunlarla bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar v.s...
  •  2 -Patolojik Atık: Cerrahi girişim , otopsi ve anotomi çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları,  organları, vücut parçaları, insan fetusünü ve hayvan cesetlerini.
  • 3 -Kesici – Delici Atık: Şırınga , enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri , lanset , bistürü , bıçak , serum seti iğnesi , intraket, kırık cam, ampul, lam – lamel, petrikapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları ifade eder.

Tehlikeli Atıklar: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kansorojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklardır.

            -Toner, kartuş

            -Formaldehit

            -Floresan, ampul

            -Kontamine kirlenmiş kaplar

           -Son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar

           -Piller

           -Araç ve cihazlardan çıkan madeni atık yağı

           -Atık yağ filtreleri

          - Ağır metal içeren atıklar

          -Jeneratörden çıkan madeni atık yağı

Geri  Dönüşüm  Atıkları: Bir ürünün , tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında depolama, taşıma, koruma, saklama, satışa sunum, tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünlerdir.

    -Plastik                    -Metal                    -Cam              -Tekstil

    -Kağıt                       -Karton                  -Ahşap

Evsel  Atıklar : Evde kullanımdan düşmüş , eskimiş , yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş maddelerdir. İlk akla gelen mutfak çöpleridir. Katı atıklarımızın çoğunluğunu oluşturur. Geri dönüşümü mümkün olanların mavi çöp torbaları kutulara,  olmayanları siyah çöp torbaları kutulara atmalıyız.

HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR.

AYRIŞTIRIYORUZ KAZANDIRIYORUZ

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ ÖNEMSİYORUZ.