KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ
15 Nisan 2022


KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ
      Kist hidatik hastalığı, halk arasında köpek kisti olarak bilinen ve ülkemizde de önemli ölçüde halk sağlığı problemi oluşturan paraziter hastalıklardan birisidir. Paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile temas etmiş ve iyi yıkanmadan tüketilmiş meyve ve sebzelerin yenilmesi ve paraziti taşıyan köpeklerin sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması gibi nedenlerle hastalık insanlara bulaşır.
      Kistler sıklıkla karaciğerde yerleşim göstermekle birlikte akciğer, dalak, beyin, kas, kemik gibi dokulara da yerleşim gösterebilir. Karaciğer kist hidatiği karın ağrısı, sarılık, allerjik reaksiyonla kendini gösterebildiği gibi çoğu hastada hiçbir belirti olmadan tesadüfen (ultrasonografi,bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile) tesadüfen saptanır. Karaciğer kist hidatik lezyonlarının tedavisi ilaç tedavisi, açık veya laparoskopik cerrahi, perkütan girişimsel (ciltten iğne ile boşaltım) tedavilerdir. İlaçla tedavi büyük oranda etkisizdir. Cerrahi tedavilerde ölüm, istenmeyen yan etki, hastalığın tekrar etmesi, hastanede yatış süresi, maliyet; perkütan girişimsel tedavilere kıyasla daha fazladır. Hastanemiz bünyesine yeni katılan radyoloji uzmanı Dr. İsmail DİLEK artık perkütan karaciğer kist hidatik tedavisi, lazer ve köpük skleroterapi yöntemiyle ameliyatsız varis tedavisi, ince-kalın iğne biyopsileri, diyaliz kateteri takılması, kanser hastalarına port kateteri takılması, PTK-bilier drenaj, apse drenaj kateteri, nefrostomi kateteri takılması gibi özellikli işlemlerin hastanemizde başarı ile yapılabildiğini belirtti.

  • KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ
  • KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ