Klinik Hakkında
20 Nisan 2022

Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.

Aşağıdaki şikayetlerin oluşması durumunda MHRS den randevu alarak Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına müracaat ediniz.

Depresyon
Gereksiz korkular
Sosyalleşme bozukluğu
Kekemelik
Davranış bozukluğu
Uyku bozukluğu
Uykusuzluk
Huzursuzluk
Tedirginlik
Anksiyete Bozukluğu (Kaygı bozukluğu)
Sosyal fobi, özgül fobi
Kişilik bozuklukları
Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı
Öğrenme güçlüğü
Dikkat eksikliği, Hiperaktivite
Panik atak,
Şizofreni,
İnsominio (Uyku bozukluğu)
Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar
Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu ) ( Mani depresyon)
Şizoeffektif bozukluk,
Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
Davranış bozukluğu, karşı gelme bozukluğu
Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

Hastanemizde 08:20-16:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalarımıza hekim seçme hakkı tanınmıştır.