Palyatif Bakım Kliniği

Klinik Hakkında

            Servisimiz 7 yataklı hasta kapasitesine sahip olup odalarımız tek kişiliktir. Servisimiz 7/24 hizmet sunmaktadır. Servisimiz 1 sorumlu hekim, 1 sorumlu hemşire,  5 hemşire, 5 temizlik personeli, 1 klinik destek personeli ve 1 sekreterden oluşmaktadır.

        AMAÇ: Palyatif bakım kliniğine kabul edilen hastanın tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri  vererek, yaşam kalitesini artırmaktır.

          Palyatif Bakım hastalarında  ağrı, bulantı, kusma, yorgunluk, kabızlık, iştahsızlık gibi fiziksel semptomlar ilk sırada yer almaktadır. Bununla birlikte hastalar da kaygı, korku, endişe, çaresizlik, umutsuzluk, tükenme ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da sıkça görülmektedir

Palyatif bakım; hastalık sürecinin her aşamasında verilen bir hizmet olmakla birlikte, özellikle kanserin ileri evresinde olan hasta ve ailelerinin bu hizmete olan gereksinimi daha da fazladır. Palyatif bakımın amacı, hastaların ağrı ve diğer semptomlarının  giderilmesi, beslenme desteği, psikolojik ve sosyal destek, hasta konforunun sağlanması ve bakımı, hasta ve ailesinin eğitimi ve hastanın fonksiyonel durumunun artırılmasını sağlamaktır.

Palyatif Bakım Politikası:

          Bireyin yaşamına yıllar eklemek değil, yıllarına yaşam eklemektir. Palyatif Bakımda sonuç bellidir. Hasta genelde terminal dönemdedir, bizim amacımız bu dönemin ağrısız ve huzurlu geçmesini sağlamaktır

Hizmet verilecek hasta grubu:

Palyatif Bakımı gerektiren hastalıkların en sık görüleni terminal döneme ilerlemiş kanserdir.

İleri dönem organ yetmezlikleri(Akciğer,Böbrek,Kalp,Karaciğer)

Motor nöron hastalıkları ve ilerleyici nörolojik hastalıklar(Alzheimer,Amiyotrafik Lateral Skleroz,Multipl-Skleroz, Müskülerdistrofi,Parkinson,Felç)

 Serebro vasküler hastalıkları

Spinal Kord yaralanmaları

İmmün sistemi baskılan hastalıklar

10 Mayıs 2022