Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Klinik Hakkında

Ünitemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri; nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon, elektroterapi ve iş uğraşı terapisi – ergoterapi olarak alanında deneyimli fizyoterapistler, fizyoterapi teknikerleri, ergoterapist ve ergoterapi teknikeri tarafından verilmektedir. Ayaktan fizik tedavi programını sürdüremeyecek veya hastanede ileri tetkik ve tedavisi gereken hastalar servis şartlarında yatırılarak tedavi edilmektedirler. Diğer hastalar ise ayaktan tedavi programlarına alınmaktadırlar. Ayrıca hastanemizin yoğun bakım ünitesi, nöroloji servisi, ortopedi servisi, kulak burun boğaz servisi, dahiliye servisi, palyatif servisi, genel cerrahi servisi gibi diğer bölümlerine de fizyoterapistler konsültasyon hizmeti vermektedir. Yönlendirilen hastalara kişiye özel ev egzersiz programı ve aile eğitimi de verilmektedir. 

Nörolojik Rehabilitasyon: Strok, Spinal Kord yaralanması, Multipl Skleroz, Guillain-Barré, Motor Nöron Hastalıkları ve Parkinson gibi muskuloskeletal sistem etkilenimi gösteren nörolojik hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. 

Ortopedik Rehabilitasyon : Travma veya ortopedik cerrahi sonrasında hastaların rehabilitasyonu, immobil hastalarda ambulasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Pediatrik Rehabilitasyon : Serebral Palsi, Spina Bifida, Tortikollis, Doğumsal Brakial Pleksus Hasarı, riskli bebek, Down Sendromu ve diğer çocukluk çağı muskuloskeletal hastalıklar takip edilmekte ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Romatolojik Rehabilitasyon : Romatoid artrit gibi eklemlerde şekil bozuklukları ve hareket kısıtlığı yapan romatolojik hastalıklarda bel bacak boyun ağrılarının tedavisinde ve tekrarların önlenmesinde, fibromiyalji ve diğer yumuşak doku romatizmalarında osteoporoza bağlı ağrıların giderilmesi ve egzersizlerinin planlanmasında hizmet verilmektedir.

Kardiyak Rehabilitasyon: Hipertansiyon, post-MI, geçirilmiş by-pass ve konjektif kalp yetmezliği bulunan hastalar rehabilitasyon programına alınmakta ve takip edilmektedir.

Elektroterapi : Çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik sıcak-soğuk uygulama, ultrason, tens, parafin gibi elektoterapi tedavileri uygulanmaktadır.

Ergoterapi : Bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter halegelmesini amaçlar. Bu hedefe kişinin günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerisi kazandırarak veya aktivitleri ve çevresini modifiye ederek ulaşır. “Günlük Yaşam Aktiviteleri” ile kişinin kişisel, aile, iş veya sosyal yaşamında, hayata anlam ve amaç katan, yapılması gereken tüm aktiviteler kast edilmektedir. Örneğin; yazı yazmak, bilgisayar kullanmak, yemek yapmak, araba kullanmak, uyumak, işe gitmek, kitap okumak, bahçe işleriyle uğraşmak…

10 Mayıs 2022