Evde Sağlık Hizmetleri

Sıkça Sorulan Sorular?

 

Evde Sağlık Hizmeti Kimleri Kapsar?

 

•             Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan hastalar,

•             Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar,

•             Terminal dönem kanser ve palyatif bakım hastaları,

•             İleri derecedeki kas hastaları,

•             Kaza geçirmiş veya cerrahi işlem yapılmış olup, kısa süreli evde sağlık hizmetleri gereksinimi duyan hastalar,

•             Nörolojik hastalıkları (ALS, Demans, Alzheimer, vb.) olan hastalar

·  Koah,ileri derece kalp yetmezliği,mekanik ventilatöre bağlı hastalar

 

 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Görevleri Nelerdir?


•             Muayene ve konsültasyon hizmetleri

•             Muayene sonucuna göre tetkik ve tedavinin düzenlenmesi

•             Yara pansumanı

•             Evde tıbbi sağlık uygulamaları (Foley ve Nazogastrik Sonda, vb.)

•             Evde hizmet alamayacak düzeyde olan hastaların uygun birimlere yönlendirilmesi,

•             Hemşirelik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri,

•             İlaç ve bez raporlarının çıkarılması, süresi dolan mevcut raporların yenilenmesi,

•             Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve zimmet karşılığı hastaların kullanımına verilmesi,

•             Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,

•             Beslenmelerinin düzenlenmesi ve beslenme raporlarının çıkartılması,

•             Acil durumlarda hastaların bir an önce hastanelerin acil polikliniklerine yönlendirilmesidir.(112’ ye yönlendirme yapılır)

Evde Sağlık Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?

·                 Hastanın evde günlük yaşam aktivitelerinin devam ettirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlar.

·                 Hastanın gereken tedavi ve bakımının kendi ev ortamında yapılması hastane ortamında yaşadığı stresin ortadan kalkmasını sağlar.

·                 Hastane enfeksiyonları riskini azaltır.

·                 Yüksek hastane maliyetini azaltır.

·                 Tedavi ve tetkik için ulaşım maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

·                 Hastanın Takip ve Tedavisi

·                  

Evde Sağlık Hizmetleri Hangi Durumlarda Sonlandırılır?

 

·                 Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması

·                 Tedavinin belli bir aşamadan sonra sağlık personeli olmadan sürdürülebilir hale gelmesi

·                 Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın, sağlık kurumuna yatırılarak tedavi olmasını gerektiren tıbbi endikasyon oluşması

·                 Hasta veya yakınları tarafından hizmetin sonlandırılmasının talebi

·                 Evde Sağlık Hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi

·                 Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde hizmetin faydası sorumlu tabip tarafından sorgulanır ve komisyon kararı ile hizmetin sonlandırılmasına karar verebilir.

·                 Hastanın vefat etmesi

·                 Hastanın aile hekimi tarafından takibin uygun görülmesi

06 Haziran 2024